News

Eddie Hearn outbids BOXXER to stage European title fight